Cotizaţia este de 60 lei/an calendaristic (12 luni calendaristice).