Marc Frîncu (editor) (2019) Lucrările celei de a  Doua Sesiuni Naționale de Comunicări Științifice a Societății Române pentru Astronomie Culturală, Editura Eurobit.

Marc Frîncu (editor) (2018) Lucrările Primei Sesiuni Naționale de Comunicări Științifice a Societății Române pentru Astronomie Culturală, Editura Eurobit.